Pristup besplatnim kursevima

Da biste pristupili besplatnom kursu na BigBoost sistemu, potrebno je najpre da kreirate svoj nalog, odnosno da se registrujete na sajt. Ova registracija je prikazana na strani Uputstvo o registraciji. 

Pristup

Nakon što ste kreirali nalog i prijavili se sa svojim parametrima (korisničkim imanom i lozinkom), potrebno je da pronađete željeni besplatan onlajn kurs i da kliknete na njegov link:


Nakon toga otvoriće se info-strana ovog kursa, na kojoj će pisati da li je kurs besplatan ili nije. Ova strana je stranica sa Opcijama upisa i osnovnim informacijama o kursu. U dnu ove stranice u sekciji Samostalni upis moguće je da se pojave dve informacije:

  1. Dugme za upisa na kurs
  2. Informacija da još uvek nije moguće upisati se na kurs jer nije aktivan

Onlajn kursevi se realizuju u određenim terminima i ako ste pristupili ovoj stranici u terminu kada je kurs otvoren, videće dugme pomoću koga možete samostalno da se upišete na kurs. 

U slučaju da ste prostupili ovoj stranici u terminu kada kurs nije aktivan (ili pre ili kasnije), dobićete informaciju da sada nije moguće upisati se na kurs i da sačekate određeni datum koji je takođe prikazan. 


I to je to. Kada kliknete na dugme Upiši me, moći ćete da otvorite kurs i da pratite sadržaje hronološkim, odnosno uslovnim redosledom. Last modified: Tuesday, 19 October 2021, 4:49 PM