Da biste pristupili besplatnom kursu na BigBoost sistemu, potrebno je najpre da kreirate svoj nalog, odnosno da se registrujete na sajt. Ova registracija je prikazana na strani Uputstvo o registraciji. 

Pristup

Nakon što ste kreirali nalog i prijavili se sa svojim parametrima (korisničkim imanom i lozinkom), potrebno je da pronađete željeni besplatan onlajn kurs i da kliknete na njegov link:


Nakon toga otvoriće se info-strana ovog kursa, na kojoj će pisati da li je kurs besplatan ili nije. Ova strana je stranica sa Opcijama upisa i osnovnim informacijama o kursu. U dnu ove stranice u sekciji Samostalni upis moguće je da se pojave dve informacije:

  1. Dugme za upisa na kurs
  2. Informacija da još uvek nije moguće upisati se na kurs jer nije aktivan

Onlajn kursevi se realizuju u određenim terminima i ako ste pristupili ovoj stranici u terminu kada je kurs otvoren, videće dugme pomoću koga možete samostalno da se upišete na kurs. 

U slučaju da ste prostupili ovoj stranici u terminu kada kurs nije aktivan (ili pre ili kasnije), dobićete informaciju da sada nije moguće upisati se na kurs i da sačekate određeni datum koji je takođe prikazan. 


I to je to. Kada kliknete na dugme Upiši me, moći ćete da otvorite kurs i da pratite sadržaje hronološkim, odnosno uslovnim redosledom. Last modified: Tuesday, 19 October 2021, 4:49 PM