Izdavanje mesečnog časopisa Nova ekonomija

Nova ekonomija je moderan, kredibilan, analitičan, savremeno dizajniran časopis koji okuplja ekipu kvalifikovanih i kredibilnih novinara, istraživača i ekonomista i objavljuje analize, istraživanja, intervjue itd. Insistiramo na preduzetničkom duhu, obrazovanju, celoživotnom učenju i usavršavanju, prenosimo uspešne priče, podržavamo mlade preduzetnike, a prenosimo i stavove biznismena koji vode velike kompanije.

 Ekonomski portal: www.novaekonomija.rs

Sajtovi: www.big.co.rswww.javnapreduzeća.rs


 


Tailor made medijske obuke za kompanije i organizacije

Business Info Group ima desetogodišnje iskustvo u organizovanju kurseva i obuka koje pokrivaju različite vrste javnih nastupa: 

  • medijski nastupi, 
  • rešavanje kriznih situacija u medijima, 
  • nastupi pred velikim grupama ljudi, 
  • javni nastup pred manjim grupama ljudi, 
  • debate i dueli, 
  • trening za uspešan PR. 

Do danas smo organizovali na desetine individualnih i grupnih kurseva različitih vrsta za kompanije, banke i druge organizacije, kao i za predstavnike izvršne vlasti.

Generalno organizujemo dve vrste obuke: internu obuku, za pojedinačne kompanije i organizacije i grupnu obuku, namenjenu za 10 do 15 predstavnika različitih kompanija i organizacija.

Naši predavači uključuju istaknute novinare vodećih srpskih medijskih kompanija, koji su  zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu  među najbolje kvalifikovanim za razmenu znanja i informacija o tome kako najbolje i najefikasnije javno nastupati, jer je upravo razgovor sa gostima iz javnog života njihov svakodnevni posao.

Naši klijenti su poznate banke, kompanije i stranke u Srbiji i okruženju: 

Telekom Srbije, Vip, OMV, EPS, KBC banka, Komercijalna banka, Delez Srbija, CRH, SAP, Siemens, VEGA IT, Infostud, Zlatiborac, Nuklearni objekti Srbije, Ombudsmani, Plan Plus, Trag fondacija, Nes Communications, Alstom, M:Tel, OEBS, MUP Srbije, Nectar, JTI, Zavod za statistiku, Dunav osiguranje, Udruženje banaka Srbije, Continental, AstraZeneca itd. itd.


 


Osmišljavanje i organizacija konferencija, foruma i okruglih stolova

BIG je organizovao više od 120 poslovnih događaja različitog ranga – od međunarodnih konferencija, samita, preko foruma, do okruglih stolova, sa više od 1.000 učesnika i govornika od ministarskog nivoa, guvernera, preko ambasadora, predstavnika međunarodnih organizacija, do eksperata i predstavnika biznisa. O tome detaljno možete videti na www.big.co.rs.
Organizacija događaja za potrebe klijenata

Osmislili smo i organizovali više konferencija i događaja za potrebe klijenata kako iz biznis sektora, tako i za potrebe međunarodnih organizacija – od osmišljavanja, preko celokupne organizacije, do vođenja i realizacije događaja.

Obuke i seminari za student novinarstva i mlade novinare u oblasti biznis novinarstva

U poslednjih pet godina organizovali smo 10 seminara za više od 100 studenata novinarstva i mladih novinara.Obuke i seminari za studente fakulteta iz cele Srbije

Business Info Group kao društveno odgovorna kompanija sarađuje sa različitim studentskim organizacijama i fakultetima. Organizujemo besplatne obuke za studente iz različitih „Soft Skills“ veština – javni nastup, prezentacione veštine, debate, kako započeti posao, kako napraviti biznis plan, kako upravljati finansijama, timski rad, kako se dobro predstaviti poslodavcu itd.

Sarađujemo sa različitim studentskim organizacijama – AIESEC, Libek, Ekof medija grupa, HAB-ovi, fondacija Zemlja znanja itd.

Naši predavači su uspešni ekonomisti, biznismeni, revizori, novinari itd.
Godišnja edicija „Lideri društvene odgovornosti“

U ovoj publikaciji kompanije imaju priliku da predstave svoje društveno odgovorne akcije, sedmu godinu zaredom, na komercijalnoj osnovi. Novac prikupljen na taj način investiramo u besplatne obuke studenata.Last modified: Thursday, 15 July 2021, 3:44 PM