Vladimir Vučković

Vladimir Vučković diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004).


U periodu od 2011. do 2020. obavljao je funkciju člana Fiskalnog saveta Republike Srbije. Nezavisni je član Upravnog odbora Banke Inteza.

Predavao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998-2008) i Megatrend univerzitetu (2008-2016).

Vladimir je u svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment.

Učestovao je u izradi brojnih projekata i istraživanja, podržanih od strane republičkih ministarstava, Narodne banke Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju.

Vladimir Vučković je bio član redakcije časopisa Mesečne analize i prognoze (izdanje Instituta ekonomskih nauka), urednik biltena Makroekonomske analize i trendovi i konjunkturni barometar (izdanje Ekonomskog instituta iz Beograda) i autor u Kvartalnom monitoru (izdanje Fonda za razvoj ekonomske nauke).

Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD.Last modified: Thursday, 15 July 2021, 6:18 PM