Odnosi sa medijima

cena: 7200 dinara (6000 + PDV)

Zašto kurs "Odnosi sa medijima i praktični PR"?

Kompanije svakodnevno pokušavaju da dođu do medija i da plasiraju svoje informacije koje su bitne za njihovo poslovanje. Većina angažuje PR agencije da te informacije plasiraju umesto njih. Mediji, sa druge strane, svakodnevna nastojanja PR-a da plasiraju korporativne vesti doživljavaju kao pritisak, besplatni marketing ili jednostavno kao pokušaj da se dosadne i nebitne vesti svakodnevno objavljuju.

Ne sporeći da PR u suštini neretko jeste znatno jeftiniji način za kompanijski marketing, što mediji ne žele da objavljuju jer to smatraju poslovnim odnosom, često se i potencijalno zanimljive vesti ne mogu plasirati u medije zato što nisu uzeta u obzir i ispunjena osnovna pravila komunikacije sa medijima.

Zbog toga kompanije i institucije i njihovi menadžeri, kao i sami menadžeri u PR agencijama, treba da savladaju osnovna pravila u komunikaciji sa medijima, od upoznavanja, preko održavanja kontakata, do osmišljavanja i pisanja sadržaja koji će ponuditi medijima.


Predavači: Ivana PavlovićBiljana Stepanović


Da biste se prijavili na ovaj kurs potrebno je da popunite obrazac na sledećoj strani: 

PRIJAVA ZA ONLAJN KURS ODNOSI SA MEDIJIMA

Nakon toga možete pristupiti kursu preko linka ispod od datuma početka


Poslednja izmena: среда, 4. мај 2022, 11:56